Ymweliadau Preswyl

Ymweliadau Preswyl

Home » Ymweliadau Ysgolion » Ymweliadau Preswyl

Cyfoethogwch eich profiad dysgu yn ein llety grŵp ymdrochol neu defnyddiwch CyDA fel canolbwynt ar gyfer taith ysgol i’r ardal.

Eco-gabanau

Closiwch at natur yn Eco-gabanau CyDA. Wedi eu lleoli gerllaw’r ganolfan ymwelwyr mewn llecyn tawel a phreifat yn edrych dros y rhandiroedd, mae’r Eco-gabanau yn cynnwys dau gyfleuster hunan-arlwyo 18-gwely, sy’n darparu llety ar ffurf hostel i 36 o fyfyrwyr.

“offeryn dysgu ymdrochol”

Cynhyrchir dŵr twym y cabanau gan baneli thermol solar ar y to porfa a’r stôf goed sydd hefyd yn rhoi gwres. Gall y myfyrwyr gasglu coed a chadw’r tân yn fyw dan oruchwyliaeth fanwl.

Mae mynediad i’r cabanau drwy ardal awyr agored gymunedol a chysgodol rhwng y ddau gaban. Mae gan y ddau gaban ardal byw cynllun agored croesawgar sy’n cynnwys cyfleusterau cegin hunan-arlwyo.

 

Mae chwe ystafell wely ymhob caban gan gynnwys dwy sengl ar gyfer athrawon/tiwtoriaid yn ogystal ag ystafelloedd gwlyb/cawodydd a thoiledau.

Woodlands of CAT in autumn

A Stunning Setting

CAT is situated within the internationally recognised UNESCO Dyfi Biosphere, a region right in the heart of Wales, celebrated for it's important habitats & wildlife, culture and heritage. The Eco Cabins overlook CAT's allotments with stunning views over the Dulas Valley and the local mountain Tarren y Gesail.

Other Accommodation Facilities

Other accommodation options on-site include our WISE bedrooms, offering 24 smart and confortable twin bedded rooms in our main building in the heart of the visitor centre, and the ‘self build house’ with 16 beds in each.

To enquire about these accommodation options, please ask your contact in our engagement team via the enquiry form below.

 

Off-grid Water System

At CAT we do things differently. We’re completely off-grid when it comes to water – we have no mains water supply or sewage treatment and our Eco Cabins are no exception. Water from the reservoir at the top of the quarry trail walk is treated through natural filtration systems and UV filters before being piped round site for various uses. These include drinking water, the kitchens, toilets and to power the water-balanced cliff railway.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.