Ymweld â CyDA

Ar hyn o bryd mae safle CyDA ar gau i ymwelwyr.

Bydd tocynnau mynediad wedi’u harchebu ymlaen llaw ar gael yn fuan ar gyfer 2021!

Fel atyniad awyr agored mawr gyda digonedd o lefydd i’w harchwilio a chaffi helaeth, rydym yn hyderus y gallwn gynnig diwrnod allan grêt tra hefyd yn rhoi blaenoriaeth i’ch diogelwch chi a diogelwch ein staff.

Rhaid archebu ymlaen llaw i’n helpu i sicrhau fod pawb yn gallu cadw pellter cymdeithasol.

Trefnwch eich ymweliad a chanfod mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud i’ch cadw chi’n ddiogel, a’ch rôl chi yn hyn.

Diwrnodau allan a digwyddiadau

O becynnau newydd sbon ar gyfer diwrnodau allan i gyrsiau a digwyddiadau ar-lein.

Tocynnau Rhodd Profiad

Rhowch rodd ddysgu ym mhrif ganolfan eco’r DU.

Trefnwch eich ymweliad

Taflwch gip ar sut yr ydym yn eich cadw’n ddiogel a’r hyn y gallwch chi wneud i helpu.

Croeso i gŵn

Mae CyDA yn croesawu cŵn sy’n ymddwyn yn dda i’r ganolfan yn rhad ac am ddim.

Estynnwch eich coesau!

Mae Llwybr y Chwarel y pellter perffaith ar gyfer antur deuluol fer i’r bryniau uwchben CyDA.

Canfod byd cudd, yn llawn esiamplau gweithredol o ynni adnewyddadwy, gerddi organig hardd, adeiladau gwyrdd arbrofol a chynefinoedd coetir a reolir yn gynaliadwy.

Yma yn CyDA rydym yn credu mewn dyfodol positif lle’r ydym wedi dysgu byw yn gytûn gyda natur a throedio’n ysgafn ar y blaned wrth fwynhau safon byw uchel. Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn eich helpu i archwilio’r weledigaeth honno ar gyfer y dyfodol, a dysgu am ffyrdd o helpu i’w chyflawni.

 

Ynni

Dewch i ddysgu am dechnolegau adnewyddadwy drwy ein harddangosfeydd ymarferol.
Dysgu Mwy

Adeiladu Gwyrdd

Dewch i weld adeiladau a adeiladwyd gan ddefnyddio technegau gwyrdd arloesol, ac i ddysgu mwy am eu gwneuthuriad.
Dysgu Mwy

Gweithgareddau ar gyfer y Teulu

Mwynhewch daith gyffrous a phrysur, llawn o weithgareddau hwylus ac addysgiadol, mewn lleoliad bendigedig.
Dysgu Mwy

Coedwigoedd a Bywyd Gwyllt

Ymlwybrwch drwy ein coedwigoedd, a reolir mewn modd cynaliadwy, a gweld golygfeydd godidog.
Dysgu Mwy

Garddio a Thyfu

Crwydrwch drwy ein gerddi hyfryd sy’n organig, cynaliadwy a chynhyrchiol.
Dysgu Mwy

Hanes CyDA

Sefydlwyd CyDA mewn hen chwarel lechi, ac mae wedi dod ymhell ers y dechreuad isel hwnnw.
Dysgu Mwy

TEITHIAU CyDA

Cadwch lygad ar ein gwefan am wybodaeth ynghylch y teithiau fydd yn digwydd cyn bo hir!

Digwyddiadau

Cynhelir ystod eang o ddigwyddiadau yn CyDA drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch ein dilyn ar Facebook neu cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein digwyddiadau drwy e-bost.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.