Belaod y coed yn chwarae mewn coedwig ger CyDA

Belaod y coed yn chwarae mewn coedwig ger CyDA


Home » Winterwatch yn CyDA » Fideos natur a ffrydio byw » Belaod y coed yn chwarae mewn coedwig ger CyDA

Mae un o’r tua 50 o felaod y coed a ddygwyd i Ganolbarth Cymru er mwyn achub y rhywogaeth bwysig hon rhag diflannu’n llwyr, bellach yn ymwelydd rheolaidd â choedwigoedd CyDA.

Cymerwyd y darn ffilm hwn mewn coedwig gyfagos gan ein cymydog Julie Brominicks. Gallwch ddarllen mwy am y belaod y coed hyn a’r bywyd gwyllt arall a ddaliwyd ar ffilm gan Julie ar ei blog gwestai.