Ymweld â ni

Home » Ymweld â ni

Ymweld â CyDA

Yn nythu yn nhroedfryniau Eryri, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CyDA) yn ganolfan eco byd-enwog sy’n ymchwilio i ac yn hyrwyddo ffyrdd gwyrddach o fyw.

Mae CyDA ar gau dros dro

Diweddariad Coronafeirws: Rydym wedi cau canolfan ymwelwyr CyDA dros dro er mwyn cefnogi diogelwch a lles ein staff, gwirfoddolwyr, gwesteion a’r gymuned ehangach.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Gyda saith erw o arddangosfeydd ymarferol ac enghreifftiau o adeiladu amgylcheddol-gyfrifol, ynni adnewyddadwy, gerddi organig a gweithgareddau gwyliau i deuluoedd, mae rhywbeth i bawb yma yn CyDA.

 

Teithiau CyDA

Dewch i ddarganfod mwy am fyw yn wyrdd. Cynhelir teithiau ar ddydd Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn.

Hwyl i’r Teulu

Dewch i weld sut y gallwn greu dyfodol gwell a chael hwyl gyda’n harddangosfeydd rhyngweithiol.

CYNLLUNIO EICH YMWELIAD

Rydym ar agor rownd y flwyddyn, heblaw am gyfnod byr rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Archwilio

Rydym yn credu mewn dyfodol positif lle’r ydym wedi dysgu byw yn gytûn gyda natur a throedio’n ysgafn ar y blaned wrth fwynhau’r safon uchaf o fywyd. Bydd ein Canolfan Ymwelwyr yn eich helpu chi i archwilio’r weledigaeth honno ar gyfer y dyfodol, ac i ddysgu am ffyrdd o’n helpu i’w gyflawni.

Mae CyDA wedi bod yn ysbrydoli ac addysgu ymwelwyr ers dros 40 mlynedd ac mae mor berthnasol heddiw ag erioed!

 

Ynni

Dewch i ddysgu am dechnolegau adnewyddadwy drwy ein harddangosfeydd ymarferol.
Dysgu Mwy

Adeiladu Gwyrdd

Dewch i weld adeiladau a adeiladwyd gan ddefnyddio technegau gwyrdd arloesol, ac i ddysgu mwy am eu gwneuthuriad.
Dysgu Mwy

Gweithgareddau ar gyfer y Teulu

Mwynhewch daith gyffrous a phrysur, llawn o weithgareddau hwylus ac addysgiadol, mewn lleoliad bendigedig.
Dysgu Mwy

Coedwigoedd a Bywyd Gwyllt

Ymlwybrwch drwy ein coedwigoedd, a reolir mewn modd cynaliadwy, a gweld golygfeydd godidog.
Dysgu Mwy

Garddio a Thyfu

Crwydrwch drwy ein gerddi hyfryd sy’n organig, cynaliadwy a chynhyrchiol.
Learn More

Hanes CyDA

Sefydlwyd CyDA mewn hen chwarel lechi, ac mae wedi dod ymhell ers y dechreuad isel hwnnw.
Dysgu Mwy

Caffi Llysieuol

Mwynhewch fwyd llysieuol blasus a chynnyrch tymhorol ffres.
Dysgu Mwy

Siop CyDA

Dewch i weld ein dewis ardderchog o nwyddau gwyrdd a llyfrau ysbrydoledig.
Dysgu Mwy

Rheilffordd y Clogwyn

Dewch i mewn i CyDA mewn steil ar ein rheilffordd ffwnicwlar a yrrir gan ddŵr.
Dysgu Mwy

Digwyddiadau

Cynhelir ystod eang o ddigwyddiadau yn CyDA drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch ein dilyn ar Facebook neu cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein digwyddiadau drwy e-bost.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.