Swyddi gwag

Swyddi gwag

Home » Swyddi gwag

Dyma’r swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen.

Diolch i chi am eich diddordeb mewn gweithio yn CyDA. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Ymholiadau

Os hoffech chi drafod un o’r swyddi, ffoniwch 01654 705955. Byddwn yn cydnabod pob cais drwy e-bost, felly os nad ydych wedi clywed yn ôl o fewn ychydig ddyddiau, ffoniwch ni i wneud yn siŵr bod eich cais wedi cyrraedd oherwydd rydyn ni weithiau’n cael trafferth derbyn negeseuon e-bost o gyfrifon gmail a hotmail.

Gwirfoddoli yn CyDA

I gael rhagor o fanylion am gyfleoedd gwirfoddoli, cliciwch yma.

Swyddi Amgylcheddol

Methu gweld unrhyw beth sy’n addas i’ch sgiliau? Mae rhagor o swyddi sy’n ymwneud â’r amgylchedd ar gael yn environmentjob

CYSYLLTU Â CyDA

Unrhyw gwestiynau ychwanegol? Cysylltwch â ni er mwyn i ni allu ateb eich cwestiynau