Gweithdy Pŵer Gwynt

Gweithdy Pŵer Gwynt

Home » Ymweliadau Ysgolion » Ynni Adnewyddadwy » Gweithdy Pŵer Gwynt

Mae’r gweithdy hwn yn cyflwyno rôl tyrbinau gwynt mewn cynhyrchu trydan. Mae’n cwmpasu’r modd y maent yn trawsnewid grym y gwynt i greu ynni trydanol, a’r ffactorau sy’n gysylltiedig â dylunio a lleoli tyrbin effeithlon.

Bydd y disgyblion yn gweithio mewn grwpiau bach i adeiladu model o dyrbin gwynt ac yna’n profi ei berfformiad mewn gwahanol gyflymder o wynt a chofnodi’r canlyniadau.

Gwybodaeth allweddol

  • Gweithdy 1 awr
  • Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 – 4 a lefel A
  • Canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy, daeryddiaeth a phynciau STEM
  • £60 y sesiwn (hyd at 20 disgybl)


Braslun o’r Gweithdy

Beth sy’n digwydd

Cyflwynir disgyblion i sut y gellir dal ynni’r gwynt a’i drawsnewid yn ynni trydanol. Byddant yn edrych ar gydrannau tyrbin go iawn ar y safle ac yn ennill dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n effeithio ar ddylunio ac adeiladu tyrbinau. Byddant wedyn yn adeiladu model o dyrbin ac yn ei brofi mewn gwahanol gyflymder o wynt er mwyn dangos y ffactorau hyn ar waith.

Lleoliad y Gweithdy

Cynhelir y gweithdy hwn ar brif safle CyDA.

Sgiliau a Chysylltiadau Cwricwlwm

Bydd y gweithdy hwn yn galluogi’r disgyblion i:

  • Ennill dealltwriaeth am gysyniad ynni adnewyddadwy.
  • Dysgu am y ffactorau sy’n effeithio ar ddyluniad tyrbinau yn y byd mawr.
  • Ymchwilio i’r materion ymarferol sy’n effeithio ar ddylunio llafnau tyrbin.
  • Cynnal profion teg ar eu dyluniadau eu hunain a chofnodi’r canlyniadau.

Gweithgareddau Cyfoethogi:

Bydd y data a gofnodir yn y gweithdy hwn ar gael i’w ddefnyddio yn ôl yn yr ysgol.

Cysylltu â Ni

Cysylltwch â ni i archebu lle neu i ddysgu mwy.