Cwrdd yn y Canol/Meet in the Middle

Cwrdd yn y Canol/Meet in the Middle


Home » Cwrdd yn y Canol/Meet in the Middle

 

[Scroll down for English]

Lleoliad cynadledda cynaliadwy yng nghalon Canolbarth Cymru

Mae WISE yn ganolfan sydd wedi ennill gwobrau lawer, ac mae yma gyfleusterau modern, trawiadol, a chynaliadwy ar gyfer cynnal cynadleddau, cyfarfodydd, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau unigol. Mae’r lleoliad yn nyffryn hardd Dulas yng nghanolbarth Cymru ac yn hawdd cyrraedd ato ar hyd y ffordd fawr ynghyd â gwasanaethau trên rheolaidd i Fachynlleth gerllaw.

Mae WISE yn cynnig profiad cynadledda unigryw, lleoliad gyda theatr ddarlithio o 200 sedd wedi’i wneud o ddaear gywasgedig. Mae nifer o stafelloedd llai ar gyfer grwpiau o wahanol faint a digwyddiadau llai. Mae WISE hefyd yn cynnig llety en suite ar gyfer hyd at 48 o bobl a gwasanaeth arlwyo hyd at 200 o bobl.

Mae WISE wedi’i leoli ar safle canolfan eco fwya blaenllaw Ewrop, sef y Ganolfan Dechnoleg Amgen sy’n defnyddio pŵer trydan adnewyddol. Mae WISE yn rhoi naws gwahanol i ddigwyddiadau.Rydyn ni ar hyn o bryd yn cynnig gostyngiad o 20% ar bob archeb tan ddiwedd Ebrill. Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gyfeirio at yr hysbyseb hwn wrth ymateb?The WISE building

Cysylltwch â Sarah ar 01654  704973 neu e-bostiwch venue.hire@cat.org.uk
www.cat.org.uk/venuehire

Meet in the Middle
Sustainable conference venue in the heart of Mid- Wales

WISE is an award winning venue, with impressive, modern and sustainable facilities for successful conferences, meetings, training sessions and one-off events. Nestled in the stunning Dulas valley in mid-Wales and easily accessible by road, with regular rail services to nearby Machynlleth, WISE offers a unique conference experience. The venue features a 200 seat rammed earth lecture theatre and a number of smaller rooms that can cater for different size groups and smaller events. WISE also offers en suite accommodation  for up to 48 delegates  and catering facilities for up to  200  delegates.

Situtated at the site of Europe’s leading eco centre, the Centre for Alternative Technology and powered by renewable electricity,  WISE inspires events with a difference.

We are now offering a 20% discount on all bookings until the end of April. Please mention this email when responding.

Please contact Sarah on 01654  704973 or email venue.hire@cat.org.uk
www.cat.org.uk/venuehire